New in Основы поклонения

Буоберан доладаран дозалла

Буоберан доладаран дозалла

(ТIаьхье. Юьхь еша 2-чу лоьмарехь) Бусалба динехь буоберан бакъонаш Баккъал а, бусалба дино буоберийн, церан хьукманехь болчу дIатийсинчу, я шайн дай бевзаш боцчу берийн а […]