New in Сподвижники

Абу Бакран йоI Асмаъ (шолг1а дакъа)

Зубайр ибн аль-Аввама ялийна Асмаъ. Цу хенахь ч1ог1а къен хилла Зубайр, цхьа говр йоцург кхин бахам ца хилла цуьнан. Амма Зубайрина беркате х1усаманана нисъелла. Т1аьхьа […]