New in Общество

Бувайсар бакъволу бусалба вара

Бувайсар бакъволу бусалба вара

20I9-чу шеран 28-чу январехь дуьненчохь йоккху хан чекхъялла, эхарта вирзира Эвтарарчу эвлаяийн Iовдин, Iелин (Велин) мурид Заурбеков Бувайсар. Жима волуш, школе вахале дуьйна, ламаз-марха долуш, […]