Тоьлла совгIат – хьакъволчунна!

Май беттан I5 – чу дийнахь Нажи-Юьртан кIоштарчу Бенахь гIараваьлла вевзаш волчу Iеламстагана Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжина Нохчийн Рес-публикин уггар а лакхара совгIат – Кадыров Ахьмад-Хьаьжин цIарах […]